World of Czech Optimist - logo
Asociace lodní třídy Optimist - logo

Banner Optimist

Obsah stránky:

NOMINACE NA MS A ME 2019

Tonda Mrzílek - 24.7.2018

Nominační závody a pravidla viz příloha

NOMINAČNÍ PRAVIDLA ALT Q NA ROK 2019

Nominace na MS a ME 2019 se řídí pravidly ČSJ – Směrnice ČSJ C 19.

Na základě této směrnice byly po dohodě trenéra SPS ČSJ a VV ALT Q vybrány následující závody jako nominační:

Mistrovství ČR 2018

Lipno 16.-19.8.2018

Mezinárodní mistrovství Polska

Dziwnow 14.-16.9.2018

Clivo Sailing Cup

Medulin (CRO) 18. -21.4.2019 (Velikonoce)

 

Na MS trenér SPS nominuje minimálně 4 závodníky dle výsledku nominačních závodů a maximálně 1 dle vlastního uvážení (s přihlédnutím k aktuální výkonnosti a lokalitě MS). Na ME nominuje trenér SPS minimálně 5 závodníků dle výsledku nominačních závodů a maximálně 2 závodníky dle vlastního uvážení (s přihlédnutím k aktuální výkonnosti a lokalitě ME).

 

Dostatečně před platbou zálohy na startovné MS či ME osloví trenér SPS zákonné zástupce závodníků, kteří mají šanci být nominováni na MS a ME se základním podmínkami účasti (termín, náklady) a vyzve je, aby do 7 dnů potvrdili zájem dítěte o start na MS. Pokud ne, vyjádří zájem dítěte o start na ME. Pokud nebude naplněna kvóta dle nominačního klíče, budou oslovováni zákonní zástupci dalších závodníků v pořadí nominačního žebříčku, kteří splňují podmínky účasti.

 

Výbor ALT Q má možnost požádat závodníky ucházející se o start na MS nebo ME o zaplacení kauce až do výše 50% nákladů na účast na MS a ME v době potvrzení zájmu o jejich účast na MS nebo ME. Termín zaplacení této kauce určí výbor ALT Q.

Závodníkům, kteří v konečné nominaci nebudou, se kauce vrátí.

Tonda Mrzílek

Trenér SPS ČSJ

Design by ZEFYR.BIZ