World of Czech Optimist - logo
Asociace lodní třídy Optimist - logo

Banner Optimist

Obsah stránky:

Členské příspěvky ALT Optimist 2019

Vojta Lambl - 10.4.2019

Členské příspěvky ALT OPTIMIST 2019

Dle schválených stanov jsou členské příspěvky stanoveny na 400,- pro závodníky a 100,- pro dospělé (rodiče, trenéry nebo zástupce). Doporučujeme všem rodičům a trenérům závodníků, aby s každým závodníkem přihlášeným do ALT Q, přihlásili i jednoho dospělého zástupce, npříklad jednoho z rodičů.

Členské příspěvky je nutné uhradit převodem na transpartntní účet 2800322808/2010, https://ib.fio.cz/ib/transparent?/a=2800322808&f=01.01.2019&t=08.04.2019

 

Pro identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol jméno a příjmení člena. Dále je nutné zaslat vyplněnou přihlášku na adresu chalupnik@netdevelopment.cz.

Zaslání vyplněné přihlášky je podmínkou pro členství v ALT Q!

Členské příspěvky je třeba uhradit před prvním pohárovým závodem!

 Přihláška_ALT_Q_2019-formulář.xls (43 kB)

Design by ZEFYR.BIZ