World of Czech Optimist - logo
Asociace lodní třídy Optimist - logo

Banner Optimist

Obsah stránky:

Členské příspěvky ALT Optimist 2018

Vojta Lambl - 28.2.2018

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 26.8.2016 konanné na Nových Mlýnech a dle schválených stanov jsou stanoveny členské příspěvky pro závodníky na 400 Kč a pro dospělé, kteří mají volební právo, 100 Kč.

Doporučujeme všem rodičům a trenérům závodníků, aby s každým závodníkem, přihlášeným do ALT Q, přihlásili i jednoho dospělého zástupce, např. jednoho z rodičů.

Tímto způsobem bude zajištěno, že složení hlasů na valné hromadě spolku bude kopírovat počet názorů komunity závodníků na Optimistech.

Členské příspěvky lze uhradit na transparentní účet: 2800322808/2010

Pro identifikaci uveďte prosím jako variabilní symbol jméno a příjmení člena a zašlete vyplněný formulář, který je v příloze tohoto sdělení, na e-mail: chalupnik@netdevelopment.cz (rodiče a trenéři nemusí vyplňovat reg. číslo a klub).

Závodník, který nebude mít uhrazeny členské příspěvky, nebude uveden v žebříčku a poháru ALT Q, pohárů Čsekého a Moravského a nebude vyhlášen na závodech, které se započítávají do poháru ALT Q.

 Přihláška ALT Q 2018_180227.xlsx (15 kB)

Design by ZEFYR.BIZ